Hudkontroll efter transplantation

Organtransplanterade individer har mer än 100 gånger högre risk att drabbas av allvarlig hudcancer. Den här broschyren innehåller råd om hur man förebygger hudcancer och hur man själv kan kontrollera.

Dokument

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter