Hudkontroll efter transplantation

Organtransplanterade individer har mer än 100 gånger högre risk att drabbas av allvarlig hudcancer. Den här broschyren innehåller råd om hur man förebygger hudcancer och hur man själv kan kontrollera.

Dokument

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter