Har du fått sämre minne? (11 språk)

Migrationsskolan har tagit fram faktablad som vänder sig till patienter och deras anhöriga. Faktabladen finns översatta till tio olika språk.

Dokument

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter