Genomisk utredning av ovanliga sjukdomar och syndrom med array och exomanalys

Dokument

  • Information och samtyckesformulär för genomisk utredning av ovanliga sjukdomar och syndrom med array och exomanalys

    ( .pdf, 492 kB)

    Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter