Fosterdiagnostik

Patientinformation om fosterdiagnostik i Skåne finns som digitalt material på 1177.se/skane.

Texten innehåller bland annat:

 • ultraljud i första trimestern
 • tidigt ultraljud med KUB
 • NIPT-test
 • moderkaksprov och fostervattenprov
 • ultraljud i andra trimestern.

Översättningar

Informationen finns översatt till engelska, arabiska och somaliska. 

Utskrift

Patientinformationen på 1177.se går lätt att skriva ut med hjälp av sajtens utskriftsfunktion där du kan välja vilka avsnitt i texten som ska finnas med i utskriften.

Film

Det finns också en film om fosterdiagnostik som är framtagen av Stockholms läns landsting. Filmen finns översatt till engelska, spanska och arabiska.

Dokument

 • Fosterdiagnostik i Skåne - svenska (1177.se)

  Webbplats

  Öppna sidan
 • Fosterdiagnostik i Skåne - engelska (1177.se)

  Webbplats

  Öppna sidan
 • Fosterdiagnostik i Skåne - arabiska (1177.se)

  Webbplats

  Öppna sidan
 • Fosterdiagnostik i Skåne - somaliska (1177.se)

  Webbplats

  Öppna sidan
 • Film om fosterdiagnostik (1177.se)

  Webbplats

  Öppna sidan

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter