Barn som anhöriga - folder förälder/annan vuxen (9 språk)

Folder till dig som är förälder eller annan vuxen. Material finns även i punktskrift, kontakta projektledare för beställning.

Dokument

 • Folder förälder/annan vuxen svenska

  ( .pdf, 1,2 MB)

  Ladda ner
 • Folder förälder/annan vuxen albanska

  ( .pdf, 1,2 MB)

  Ladda ner
 • Folder förälder/annan vuxen arabiska

  ( .pdf, 1,2 MB)

  Ladda ner
 • Folder förälder/annan vuxen bos/ser/kro

  ( .pdf, 1,2 MB)

  Ladda ner
 • Folder förälder/annan vuxen engelska

  ( .pdf, 1,2 MB)

  Ladda ner
 • Folder förälder/annan vuxen franska

  ( .pdf, 1,2 MB)

  Ladda ner
 • Folder förälder/annan vuxen persiska

  ( .pdf, 1,2 MB)

  Ladda ner
 • Folder förälder/annan vuxen somaliska

  ( .pdf, 1,2 MB)

  Ladda ner
 • Folder förälder/annan vuxen sydkurdiska

  ( .pdf, 1,2 MB)

  Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter