Förkylt (3 språk)

Boken riktar sig till barn mellan 5-8 år och handlar om ett barn som får en förkylning. Syftet är att öka kunskapen kring vad en förkylning innebär.

Boken är framtagen av Strama Skåne och skriven av barnboksförfattaren Arne Norlin. 

Boken är tänkt att delas ut till intresserade barn i samband med besök på vårdcentraler och barnavårdscentraler. Lägg helst inte boken i väntrummet. Utan låt gärna sjuksköterskor och läkare dela ut boken i samband med personliga besök. Den fungerar bra på sjuksköterskors triage-mottagningar, och på BVC kan den överlämnas som en liten present i samband med 5-års besök.
 

Finns översatt till arabiska och engelska. Man kan även beställa boken.  

Dokument

 • Förkylt på arabiska

  ( .pdf, 4,5 MB)

  Ladda ner
 • Förkylt på engelska

  ( .pdf, 4,6 MB)

  Ladda ner
 • Förkylt på svenska

  ( .pdf, 411 kB)

  Ladda ner

Enheten
Adress:
Telefon:
E-postadress:
Antal exemplar samt vilket språk vill du beställa
Ev kommentar:
 
 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter