Nationell patientenkät väntrumsaffisch (6 språk)

Här finns väntrumsaffisch i A3-format på andra språk än svenska, för att i förväg informera patienterna om att de kan få en patientenkät hemskickad efter besöket, samt uppmuntra till att besvara den.

Affischerna sätts upp i samband med mätningen och de bör sitta uppe i väntrum eller på annan publik plats under hela mätperioden.

Affischen finns på svenska, albanska, arabiska, bosniska, engelska och pashto. 

Dokument

 • Svenska A3-poster Nationell patientenkät

  ( .pdf, 306 kB)

  Ladda ner
 • Albanska A3-poster Nationell patientenkät

  ( .pdf, 149 kB)

  Ladda ner
 • Arabiska A3-poster Nationell patientenkät

  ( .pdf, 75 kB)

  Ladda ner
 • Bosniska A3-poster Nationell patientenkät

  ( .pdf, 165 kB)

  Ladda ner
 • Engelska A3-poster Nationell patientenkät

  ( .pdf, 146 kB)

  Ladda ner
 • Pashto A3-poster Nationell patientenkät

  ( .pdf, 108 kB)

  Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter