Din säkerhet i vården - Affisch (10 språk)

Din säkerhet i vården vänder sig främst till patienter som vårdas på sjukhus. Syftet med materialet är att göra patienten delaktig i vård och behandling, vilket kan leda till färre vårdskador.

Beställningsinformation

Materialet, som tidigare hette Din säkerhet på sjukhus, kan beställas kostnadsfritt i beställningsportalen (för offentliga vårdgivare).

Affisch, storlek 50x70 cm, artikelnummer: 25365.

Dokument

 • Din säkerhet i vården - Svenska

  ( .pdf, 1 MB)

  Ladda ner
 • Din säkerhet i vården - Arabiska

  ( .pdf, 1 MB)

  Ladda ner
 • Din säkerhet i vården - Bosniska, Kroatiska, Serbiska

  ( .pdf, 1 MB)

  Ladda ner
 • Din säkerhet i vården - Dari

  ( .pdf, 1 MB)

  Ladda ner
 • Din säkerhet i vården - Engelska

  ( .pdf, 1 MB)

  Ladda ner
 • Din säkerhet i vården - Persiska

  ( .pdf, 1 MB)

  Ladda ner
 • Din säkerhet i vården - Polska

  ( .pdf, 1 MB)

  Ladda ner
 • Din säkerhet i vården - Somaliska

  ( .pdf, 1 MB)

  Ladda ner
 • Din säkerhet i vården - Sorani

  ( .pdf, 1 MB)

  Ladda ner
 • Din säkerhet i vården - Thailändska

  ( .pdf, 1 MB)

  Ladda ner
 • Din säkerhet i vården - Tigrinja

  ( .pdf, 1 MB)

  Ladda ner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.