Återkoppling och avvikelser under och efter samtalet

Det är viktigt att du ger återkoppling efter tolksamtalet. Du hittar även information om vad du kan göra om du inte är nöjd under en pågående tolkning.

Om du inte är nöjd under pågående tolkning

Du ska genast ringa DigitalTolk på telefonnummer 010-199 45 00 om du inte är nöjd under pågående tolkning. Det kan till exempel vara att

  • du upplever att tolken inte har den kompetens som krävs för uppdraget.
  • det inte finns förutsättningar för ett lyckat tolksamtal.

Återkoppling efter tolksamtalet

Du ska alltid ge feedback efter ett tolksamtal. Det gör du via webbplatsen, appen eller det e-postmeddelande som skickas ut efter att uppdraget är avslutat.

Du fyller i betyg av antal stjärnor på bokningssidan, klicka på "Feedback" och på "Lämna Betyg". Klicka på "Avbryt" om du ångrar dig.

Vid lägre betyg än tre stjärnor finns det möjlighet att fylla i en blankett samt ett alternativ att blockera tolken för dina framtida uppdrag. Tolkar som har fått högt betyg och kommer högre upp i prioriteringen vid uppdrag.

Därför är det viktigt att ge återkoppling

Alla avvikelser analyseras samt hanteras personligt. Återkoppla även om du är nöjd med tolken. Tolkar som får högt betyg får meddelande direkt och även en notis. Betyget registreras även på tolkens profil. Feedback hjälper DigitalTolk att prioritera de tolkar som gör ett bra arbete. Tolkar som har fått högt betyg och kommer högre upp i prioriteringen vid uppdrag.

Avvikelser

Så fort du av någon anledning upplever att tolksamtalet inte lever upp till de förväntningar du har är det viktigt att dela den informationen med DigitalTolk. Det kan exempelvis vara tillfällen där tolken inte talar i jag-form, inte presenterar sig enligt God Tolksed, är försenad till besöket, är partisk eller befinner sig i stökig miljö med mera.

Du kan rapportera en avvikelse direkt efter avslutad tolkning eller i efterhand. Antingen på webbplatsen, i appen eller via det mejl du får i samband med att tolkningen avslutats.

Avvikelser ska inte rapporteras i AvIC om det rör tjänsten, men i övrigt, exempelvis vid risk för vårdskada används Avic enligt instruktion. 

Rapportera avvikelsen på webben

För att rapportera avvikelsen på bokningssidan väljer du bokningen, antingen under fliken Tidigare bokningar eller under Att göra. Ställ musen över knappen Hantera och klicka på Feedback. Rapporten tar max 10-20 sekunder.

Det finns ett stjärnsystem där du som beställare bedömer tolkens insats mellan 1-5 stjärnor. Vid det fall du vill rapportera en avvikelse, klickar du i 1-2 stjärnor samt väljer något/några av de redan förifyllda alternativen. Du kan även skriva valfri text i fritextrutan. I samband med rapporteringen finns det möjlighet att blockera tolken för framtida uppdrag.

Så går det till när du har rapporterat avvikelsen

Så fort en avvikelse är rapporterad rödmarkeras bokningen i DigitalTolks system och registreras automatiskt i det som kallas Feedback-manager. Det är ett verktyg för att DigitalTolk tydligt ska se alla avvikelser, enkelt arbeta med dem och framförallt återkoppla status, det vill säga på vilket sätt saken har åtgärdats. Alla avvikelser analyseras och hanteras personligt.

För DigitalTolk är det viktigt att utreda vad som hänt, för att minimera att det händer igen. Vid det fall DigitalTolk har frågor till dig gällande avvikelsen får du ett e-postmeddelande. Du kan alltid se pågående ärenden under fliken "Att göra" och "Ärenden att hantera".

Så får du återkoppling på den rapporterade avvikelsen

Du får återkoppling i den så kallade Återkopplingsrapporten. Där ser du vad analysen resulterat i och vilka åtgärder som vidtagits. Du hämtar Återkopplingsrapporten i den specifika bokningen. Sök bokningen, håll muspekaren över knappen "Hantera" och klicka på "Detaljer". Rapporten finns längst ner.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.