Inkontinensportalen

Här hittar du information om hur du beställer förskrivningsbara inkontinenshjälpmedel, vilka regler som gäller, hur du gör vid eventuell reklamation och vart du vänder dig med frågor.

Beställningsrutiner och sortiment

 • Löpande produktinformation

  Restnotering

  2017-11-14
  Essity restnoterar Libero Sleep Tight 9 sesam.nr 30287 samt Libero Sleep Tight 10 sesam.nr 30288. Väntas åter i lager i början av vecka 47.


  Restnotering

  2017-10-13
  MoliCare Fix Cotton long XL (30268) restnoterad och väntas åter i lager 171031.  Ersätts med Netti Comfort byxa XL till samma pris.


  Tillfälliga leveransproblem Libero Sleep tight

  2017-09-21

  • Libero Sleep Tight 9 & 10 väntas åter i lager v.41
  • Sesam nr 30287 Libero Sleep tight 9 kommer att per automatik ersättas med Tena Pants Plus XXS med samma pris.
  • Sesam nr 30288 Libero Sleep tight 10 kommer per automatik ersättas med Tena Pants Plus XS med samma pris.

  Vid de tillfällen som ersättningsartikel inte fungerar, kontakta LMNsupport 044-194630


  Nya produkter

  2017-09-01

  Sesamnr.

  Produktbeskrivning

  Lev.art.nr

  30992

  SpeediCath Flex för män, Fickformat, Olivtipp, 44 cm, Ch 10, PVC-fri

  289100

  30993

  SpeediCath Flex för män, Fickformat, Olivtipp, 44 cm, Ch 12, PVC-fri

  289120

  30994

  SpeediCath Flex för män, Fickformat, Olivtipp, 44 cm, Ch 14, PVC-fri

  289140

  30995

  SpeediCath Flex för män, standardformat, Olivtipp, 44 cm, Ch 16, PVC-fri

  289160

   

   

   

  30996

  Allt-i-ett-skydd Abri-Form Junior XS2

  43050

   


   

   Tena Lady Mini Wing byter namn

  2017-05-04
  Produkten byter namn till Tena Lady Mini Descreet Wing. På grund av förändringar i antal förpackningar får produkten nytt artikelnummer hos leverantör (762212) och nytt Sesam LMN-nummer (30327). 

  Liten justering har skett i absorbtionskapacitet.
  Var god se produktkatalog.


  Namnändring

  2017-04-27
  Nedanstående produkter ändrar namn. Produkternas artikel.nr, funktion, kvalitet och egenskaper är oförändrade.

  • MoliCare Premium ändrar namn till MoliCare Premium Slip.
  • MoliPants cotton fit, utan ben ändrar namn till MoliCare Premium Fixpants cotton short leg.
  • MoliPants cotton, med ben ändrar namn till MoliCare Premium Fixpants cotton long leg.

  Förändring av MoliForm

  2017-04-27
  MoliForm ändrar namn, förpackningsutseende, droppsystem samt justering i absorptionsnivå. (se produktkatalog abs.värde).
  Produktens artikel.nr, funktion och egenskaper är oförändrade.

  • MoliForm Light byter till MoliCare Premium Form normal
  • MoliForm Normal byter till MoliCare Premium Form normal plus 
  • MoliForm Plus byter till MoliCare Premium Form extra 
  • MoliForm Extra byter till MoliCare Premium Form extra plus 
  • MoliForm Maxi byter till MoliCare Premium Form super 
  • MoliForm Super plus byter till MoliCare Premium Form maxi 
  • MoliForm For men byter till MoliCare Premium Form extra plus MEN

  Produktfakta uppdaterad  för MoliForm, MoliCare Premium samt MoliCare Mobil

  2017-03-02
  Uppdaterad produktfakta i produktkatalogen på sidorna 32, 35 samt 42.


   

  Attends Pull-Ons L5 (Sesam LMN-nr 30120)

  2017-02-17 
  Från februari 2017 kommer Attends Pull-Ons L5 att produceras i en annan maskinlinje. Funktionen är densamma. Produkterna kommer att ha en lite lägre elastik i midjan och något lägre absortionskapacitet 1386 ml (tidigare 1451ml).
  Höftmått är samma som tidigare, 100 -140 cm.
  De nya produkterna kommer att distribueras från Schenker successivt. 

 • Produktkatalog, beställning och distribution
  • Produktkatalog
  • Sesam LMN - elektronisk beställning

   Via Sesam LMN beställer du inkontinensprodukter

   Information kring hur du skaffar behörighet till Sesam LMN, hur du beställer, var du ställer dina frågor och så vidare får du på sidan 
   Sesam

  • Distribution

   Priserna gäller från 1 april 2016

   Leverans till ombud 

   Leverans enskilt boende 
   (inklusive avisering)

   Pris per leverans (SEK)

   1-5 kolli 100,00
   6-10 kolli 200,00
   11-15 kolli 200,00
   16-20 kolli 200,00
   21-60 kolli  200,00
   61 - kolli  200,00
   Akut leverans 199,00
   Leverans till ombud 1-5 kolli
   Därefter tillkommer per påbörjat 5 kolli intervall 

   199,00
   199,00

   Om patienten inte är hemma för att ta emot leverans 749,00
   Returer inkl. transport- och administrationskostnader etc.  749,00
   Hantering av produkter utanför avtalat sortiment inklusive alla kostnader 199,00
   Telefonavisering av chaufför innan leverans 9,00

   Leverans särskilt boende 
   (exklusive avisering)

   Pris per leverans (SEK)

   Avisering 99,00
   1-5 kolli 100,00
   6-10 kolli 200,00
   11-15 kolli 289,00
   16-20 kolli 359,00
   21-60 kolli  479,00
   61 - kolli  999,00
   Akut leverans 199,00
   Returer inklusive transport- och administrationskostnader  e t c 499,00

   Hantering av produkter utanför avtalat sortiment inklusive alla kostnader 199,00
 • Regler och riktlinjer
  • Vem får förskriva?

   Verksamhetschefen bestämmer vem eller vilka av den behöriga hälso- och sjukvårdspersonalen som ska fullgöra uppgiften att självständigt förskriva inkontinenshjälpmedel. I kommunerna är det medicinskt ansvarig sjuksköterska som tar beslutet.

   Om ordination är gjord av en vårdgivare med särskild kompetens enligt ovan, kan förskrivning vid behov även ske av annan vårdgivare inom Region Skåne. Vederbörande förskrivare måste då förvissa sig om att ha kunskap om hur produkten ska användas och hur uppföljning ska ske.

   Vissa produkter är markerade med en * i katalogen. Markeringen innebär att särskild kompetens, till exempel uroterapeut, specialistläkare inom urologi eller gynekologi, är nödvändig för att kunna bedöma behov, göra utprovning samt informera patienten om hantering av produkten.

   Så registrerar du ny förskrivare

   Behörighet för förskrivare i Region Skåne beställs genom eKatalog. Sök på ”Sesam LMN.”

   Behörighet för förskrivare inom kommun beställs genom kommunens kontaktperson. Kontakta din MAS för mer information.

   Behörighet för förskrivare inom privata vårdgivare använder särskild PDF som skickas till kundtjänst via Contact. Större privata vårdgivare har ofta en egen kontaktperson. Förskrivare som arbetar hos en mindre vårdgivare kan kontakta kundtjänst direkt för mer information.

   Anmälan om behörighet ska alltid fyllas i genom särskild PDF som mejlas via e-post.

   Formulär - Anmälan om behörighet (ifyllnadsbar pdf)

  • Vem kan få hjälpmedel?

   Personer med urin- och tarminkontinens samt urinretention får hjälpmedel om:

   • de är anslutna till den allmänna försäkringen och vistas i Skåne,
   • bor enskilt eller motsvarande (det vill säga inte är intagna på sjukhus för vård),
   • behöver hjälpmedel varaktigt.
  • Kostnadsansvar

   Vårdtagare som själv eller med hjälp av ledsagare kan ta sig till närmaste distriktssköterskemottagning eller vårdcentral ska få inkontinenshjälpmedel via landstingets förskrivare.

   Till de vårdtagare som har kommunal hemsjukvård är det kommunernas distriktssköterskor och sjuksköterskor som ansvarar för förskrivningen.

  • Förskrivning av produkt utanför avtal

   Det avtalade sortimentet ska täcka behovet av inkontinenshjälpmedel för de allra flesta. Om särskilda skäl föreligger, som medför att det avtalade sortimentet inte uppfyller ett behov som finns hos brukaren, finns möjlighet att förskriva annan produkt.

   Förskrivaren ska vara medveten om att det är ett avtalsbrott att förskriva en produkt som inte är avtalad om det finns en liknande produkt på avtal.

   Du förskriver produkt utanför avtal via ett ifyllnadsbart formulär

   Förskrivning av produkt som inte är avtalad kräver manuell förskrivning via ett ifyllnadsbart formulär.

   • Fyll i formuläret elektroniskt, skriv ut och faxa formuläret till DB Schenker.
   • Samtliga fält märka med * måste fyllas i.
   • Om uppgifter saknas faxas blanketten tillbaka utan åtgärd.

   Förskrivning/beställning av ICKE upphandlat inkontinenshjälpmedel (ifyllnadsbar pdf, öppnas i nytt fönster)

   Förskrivning av produkt utanför avtal medför längre leveranstid och en extra kostnad

   Produkter som inte är avtalade finns inte på lager hos distributören DB Schenker. Räkna därför med längre leveranstid än vanligt, upp till tre veckor. Dessutom medför förskrivningen en extra kostnad.

   • Förskrivning kan endast göras för en artikel och för ett uttag per blankett. 
   • Uppgifter om produkten (art.nr, förpackning och pris) fås från leverantören. De vanligaste leverantörerna finns sist i produktkatalogen, men även andra kan finnas.

   Produkter som inte är förskrivningsbara i samband med blås- och tarmfunktionsproblem

   Följande typ av produkter ingår aldrig i det skattefinansierade förskrivningsbara sortimentet i Region Skåne:

   Produktgrupp Icke förskrivningsbar produkt Motivering
   Tappningskateter Dilationskateter
   Installationskateter
   Behandlingshjälpmedel
   Flergångs abs skydd för barn Tygblöjor Personlig persedel, egenfinansieras
   Engångs abs kydd för fixering i byxa för vuxen Abs kapacitet
   <100 ml Rothwell
   Finns på apotek och i detaljhandeln, egenfinansieras
   Fästanordningar för kroppsburna abs hjälpmedel vid inkontinens Bodystocking, kroppspyjamas / nattdräkt Personlig persedel, egenfinansieras
   Flergångs lakansskydd Flergångs lakansskydd med handtag och / eller glidyta Lyfthjälpmedel
  • Förskrivning till barn

   Inkontinens

   Förskrivning av inkontinenshjälpmedel till barn kräver fördjupad kunskap om bakomliggande orsaker. Det är en bedömningsfråga vid inkontinensutredningen när ett barn anses vara inkontinent.

   Upphandlingsgruppens rekommendation

   I de fall barnets sjukdom eller handikapp medför en ökad förbrukning av blöjor, rekommenderas att förskrivning ser av den uppskattade merförbrukningen. Förskrivning bör endast undantagsvis ske till barn under fyra år.

   Behandling av primär enures

   Behandling av primär nattenures inleds vanligen vid fem-sex års ålder.

   Vid sviktande behandling av enures rekommenderar upphandlingsgruppen förskrivning av produkter, i första hand lakansskydd, endast som ett komplement till lämpliga behandlingsåtgärder. Förskrivning av lakansskydd kan även vara aktuell i väntan på behandling.

  • Förskrivning till patient från annat landsting

   Vistelse under kort tid

   Patienter från annat landsting som vistas här tillfälligt har enligt riksavtalet rätt till viss vård. Patienten kan under vistelsen i det andra landstinget (vårdlandstinget) få förskrivet inkontinensartiklar. Leverans sker alltså till utomlänspatienten under tiden denna vistas inom vårdlandstinget. Vårdlandstinget svarar för administrationen, distributionen, produkter och finansiering av kostnaderna.

   Vistelse under längre tid

   Om vistelsen varar under en längre tid bör kontakt tas med hemlandsting om reglering av kostnaderna. Motsvarande gäller när brukare från Skåne vistas inom en annan huvudmans område. Det är alltså vårdlandstinget / vårdkommunens produktsortiment och regler som gäller. Kontakt får därför tas med distriktssköterska på vistelseorten. Avtalet med Schenker DS innefattar endast transporter i Skåne.

  • Förskrivning till patient med tillfälligt/inget personnummer

   Vid förskrivning till patient med tillfälligt eller inget personnummer, 
   kontakta LMN Support via e-post Contact
   eller telefon 044-19 46 30.

 • Reklamation av produkt och leverans

  Leveranser

  Synpunkter och klagomål på leveranser ska lämnas till Sesam LMN’s kundtjänst inom 14 dagar efter mottagen leverans.

  Produkter

  Om levererade produkter visar sig vara behäftade med fel, ska patienten meddela sin förskrivare. Förskrivaren reklamerar produkten till leverantören och ansvarar för att patienten får ersättningsprodukt direkt från leverantören.

 • Blanketter och formulär

  Förskrivning/beställning av ICKE upphandlat inkontinenshjälpmedel

  Anmälan om behörighet till Sesam LMN gör du via nedanstående länk:

  Behörighet till Sesam LMN

   

   

 • Kontakt
  • Distributionsfrågor

    

   Schenker DS distribuerar inkontinenshjälpmedel i hela Skåne.
   Har du frågor om distributionsavtalet kontakta inköpare Johan Backman.

   E-post: Contact, telefon 040-675 38 42

  • Produktfrågor

   Region Skåne

   Har du frågor om sortimentet vänd dig till:

   Produkter för barn

   Gunilla Tibbelin, uroterapeut
   E-post: Contact, tel: 046 - 77 09 09

   Katetrar

   Lix Höxbroe-Hansson, sjuksköterska urologi
   E-post: Contact, tel: 040 - 33 35 53

   Lätt inko-produkter

   Johanna Sjögren, uroterapeut och sjukgymnast
   E-post: Contact, tel: 040 - 33 35 23

   Allmänna frågor 

   Pia Folkers, produktkoordinator
   E-post: Contact, tel: 040-6753389

   Skånes kommuner

   Är du förskrivare i någon av Skånes kommuner och är i behov av rådgivning eller har frågor om sortimentet m m, vänd dig i första hand till den som är kontaktperson för din kommun.

   Susanne Sorman

   E-post: Contact, tel: 0435-283 28
   Kontaktperson för Bjuv, Bromölla, Båstad, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Klippan, Kristianstad, Osby, Perstorp, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Ö Göinge.

   Kerstin Jönsson

   E-post: Contact, tel: 040 - 601 81 05
   Kontaktperson för Burlöv, Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad.

   Helene Fjellström

   E-post: Contact, tel: 0708 - 40 74 82
   Kontaktperson för Malmö stad.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter