Ortopedtekniska hjälpmedel

Hjälpmedelsanvisningar

 • Specifika riktlinjer för området

  Region Skåne har ansvar för individuellt förskrivna ortopedtekniska hjälpmedel till patienter i alla åldrar.

  Ortopedtekniska hjälpmedel kan förskrivas för varaktigt bruk, enligt giltighetstid angiven i förskrivningen, maximalt 5 år. Inom den perioden kan hjälpmedlet justeras och bytas ut, utan att ny förskrivning behövs.
  När det av förskrivning inte framgår någon giltighetstid, gäller den maximalt ett år från utfärdandet.

  Förskrivaren ska i behovsbedömningen ange tydlig patientdiagnos och beskriva problemställning och mål med förskrivningen, så att legitimerad ortopedingenjör kan prova ut lämpligt hjälpmedel.

  Ortopedtekniska hjälpmedel kan inte förskrivas som profylaktiskt skydd vid idrottsutövning.

  Användbara länkar inom området:

  För frågor till våra produktkoordinatorer, maila 
  Contact

 • 06 - Ortoser och proteser
  • 06 03 - Spinala ortoser och huvudortoser

   06 03 09 - Thoraco- lumbo- sacrala ortoser
   06 03 12 - Cervikala ortoser

   06 03 09 - Thoraco- lumbo- sacrala ortoser

   Förskrivningsrätt:

   Läkare med specialistkompetens anställd på sjukhus eller motsvarande.

   Privatpraktiserande läkare med specialistkompetens som har vårdavtal, enligt lagen om läkarvårdsersättning, samt läkare med specialistkompetens i allmänmedicin kan endast förskriva enklare ortopedtekniska hjälpmedel exempelvis mjuka ortoser för bröst/bål och bäcken.

   Verksamhetschef kan skriftligen delegera personlig förskrivningsrätt till annan personal.

   Hjälpmedel:

   Avser ortoser/korsetter som omfattar hela eller delar av bröstkorgen och bålens länd- och bäckenområden.

   Sortiment:

   Ortopedteknisk verksamhet och hjälpmedel - avtal 1101184, prislista samt kontaktinformatio (Avtalskatalogen)

   Anvisning för förskrivning:

   • Kan förskrivas patient där behovet inte tillgodoses genom konsumentprodukter.
   • Byte av ortos/korsett på grund av slitage eller storleksändring ingår i förskrivningen, maximalt två ortoser/korsetter kan förskrivas per år.
   • I förskrivningen ingår justering och reparationer kostnadsfritt.

   Egenansvar - konsumentprodukter (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Patientens ansvar:

   Patientens och närståendes ansvar (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Avgift, bidrag och rekvisition:

   Avgift 300 kr/st för patient från och med 20 år. 

   • Patienter med destruerande reumatoid sjukdom, polio eller systemisk neurologisk sjukdom betalar ingen avgift.
   • Patient som har pågående behandling betalar ingen avgift om hjälpmedlet är att betrakta som behandlingshjälpmedel för aktuell behandling.

   Uppföljning:

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)


    

   06 03 12 - Cervikala ortoser


   Förskrivningsrätt:

   Läkare med specialistkompetens anställd på sjukhus eller motsvarande.

   Privatpraktiserande läkare med specialistkompetens som har vårdavtal, enligt lagen om läkarvårdsersättning, samt läkare med specialistkompetens i allmänmedicin kan endast förskriva enklare ortopedtekniska hjälpmedel exempelvis mjuka halskragar.

   Verksamhetschef kan skriftligen delegera personlig förskrivningsrätt till annan personal.

   Hjälpmedel:

   Avser cervikala ortoser som omfattar hela eller delar av halsen inklusive leden mellan huvud och ryggrad.

   Sortiment:

   Ortopedteknisk verksamhet och hjälpmedel - avtal 1101184, prislista samt kontaktinformatio (Avtalskatalogen)

   Anvisning för förskrivning:

   • Kan förskrivas patient där behovet inte tillgodoses genom konsumentprodukter.
   • Vid behov kan två cervikala ortoser förskrivas.

   Egenansvar - konsumentprodukter (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Patientens ansvar:

   Patientens och närståendes ansvar (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Avgift, bidrag och rekvisition:

   • Patient upp till 20 år får ortosen förskriven utan kostnad. För patient från och med 20 år är mjuk halskrage ett egenansvar och betalas av patient. 
   • Patient med destruerande reumatoid sjukdom, polio eller systemisk neurologisk sjukdom får ortosen förskriven utan kostnad.
   • Patient med behov av hård halskrage som behandlingsortos får ortosen utan kostnad.

   Uppföljning:

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)

  • 06 06 - Övre extremitetsortoser


   06 06 - Övre extremitetsortoser


   Förskrivningsrätt:

   Läkare med specialistkompetens anställd på sjukhus eller motsvarande.

   Privatpraktiserande läkare med specialistkompetens som har vårdavtal, enligt lagen om läkarvårdsersättning, samt läkare med specialistkompetens i allmänmedicin kan endast förskriva enklare ortopedtekniska hjälpmedel exempelvis mjuka handledsortoser.

   Verksamhetschef kan skriftligen delegera personlig förskrivningsrätt till annan personal.

   Hjälpmedel:

   Avser ortoser som är utformade för att ändra armarnas strukturella och funktionella egenskaper. Hjälpmedlen kan vara prefabricerade eller individuellt tillverkade för att motsvara speciella funktionella krav.

   Sortiment:

   Ortopedteknisk verksamhet och hjälpmedel - avtal 1101184, prislista samt kontaktinformatio (Avtalskatalogen)

   Anvisning för förskrivning:

   Kan förskrivas patient med medicinskt behov av en övre extremitetsortos och som inte får sitt behov tillgodosett  genom konsumentprodukter.

   Egenansvar - konsumentprodukter (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Patientens ansvar:

   Patientens och närståendes ansvar (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Avgift, bidrag och rekvisition:

   Avgift 300 kr/st för patient från och med 20 år.

   • Patient med behov av bilaterala ortoser betalar endast en avgift per förskrivningstillfälle.
   • Patienter med destruerande reumatoid sjukdom, polio eller systemisk neurologisk sjukdom betalar ingen avgift.
   • Patient som har pågående behandling betalar ingen avgift om hjälpmedlet är att betrakta som behandlingshjälpmedel för aktuell behandling.

   Uppföljning:

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)

  • 06 12 - Nedre extremitetsortoser

   06 12  - Nedre extremitetsortoser (inte fotortoser)
   06 12 03 - Fotortoser

   06 12 - Nedre extremitetsortoser (inte fotortoser)


   Förskrivningsrätt:

   Läkare med specialistkompetens anställd på sjukhus eller motsvarande.

   Privatpraktiserande läkare med specialistkompetens som har vårdavtal, enligt lagen om läkarvårdsersättning, samt läkare med specialistkompetens i allmänmedicin kan endast förskriva enklare ortopedtekniska hjälpmedel exempelvis mjuka fotleds- eller knäortoser.

   Verksamhetschef kan skriftligen delegera personlig förskrivningsrätt till annan personal.

   Hjälpmedel:

   Avser ortoser som är utformade för att ändra benens strukturella och funktionella egenskaper. Hjälpmedlen kan vara individuellt tillverkade eller prefabricerade för att motsvara speciella funktionella krav.

   Sortiment:

   Ortopedteknisk verksamhet och hjälpmedel - avtal 1101184, prislista samt kontaktinformatio (Avtalskatalogen)

   Anvisning för förskrivning:

   Kan förskrivas patient med medicinskt behov som inte tillgodoses genom konsumentprodukter.

   Egenansvar - konsumentprodukter (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Patientens ansvar:

   Patientens och närståendes ansvar (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Avgift, bidrag och rekvisition:

   Avgift 300 kr/st för patient från och med 20 år. 

   • Patient med behov av bilaterala ortoser betalar endast en avgift per förskrivningstillfälle.
   • Patient med destruerande reumatoid sjukdom, polio eller systemisk neurologisk sjukdom betalar ingen avgift.
   • Patient som har pågående behandling betalar ingen avgift om hjälpmedlet är att betrakta som behandlingshjälpmedel för aktuell behandling.

   Uppföljning:

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)


    
   06 12 03 - Fotortoser


   Förskrivningsrätt:

   Läkare med specialistkompetens inom sluten och öppenvård, även 
   privatpraktiserande läkare med specialistkompetens som har vårdavtal, enligt lagen om läkarvårdsersättning.

   Verksamhetschef kan skriftligen delegera personlig förskrivningsrätt till annan personal.

   Hjälpmedel:

   Avser ortoser som omfattar hela eller delar av foten. Här ingår exempelvis ortopediska inlägg och insatser till skor, kuddar, hålfotsstöd, häldynor och hälskydd.

   Sortiment:

   Ortopedteknisk verksamhet och hjälpmedel - avtal 1101184, prislista samt kontaktinformatio (Avtalskatalogen)

   Anvisning för förskrivning:

   • Kan förskrivas patient med:
    - inflammatorisk ledsjukdom, grav artros, systemisk neurologisk sjukdom
    - diabetes, neuropati, grava kallositeter, akut sår, kritisk ischemi.
    - kongenital eller förvärvad fotdeformitet 
    - posttraumatiskt tillstånd i stabiliserande strukturer
    - uttalad pes cavus och pes planus valgus och där dessa medför    funktionsbortfall eller felställning
   • Grundprincipen är 1 par inlägg vid första tillfället, därefter kan ytterligare 1 par utprovas, max 2 par/år. För barn och ungdom tas hänsyn till om barnet växer.
   • Prefabricerade inlägg/fotbäddar är patientens egenansvar och kan inte förskrivas.

   Egenansvar - konsumentprodukter (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Patientens ansvar:

   Patientens och närståendes ansvar (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Avgift, bidrag och rekvisition:

   Avgift 400 kr/par för inlägg-fotbäddar efter avgjutning för patient från och med 20 år.

   • Patient med, diabetes, grav kärlsjukdom, destruerande reumatoid sjukdom, medfödd missbildning, systemisk neurologisk sjukdom, fraktur eller annan grav fotdeformitet betalar ingen avgift.
   • Prefabricerade inlägg/fotbäddar är för patient från och med 20 år, ett egenansvar och betalas av patient. 
   • Patient med behov av fotortos för behandling får ortosen förskriven utan kostnad.

   Uppföljning:

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)

  • 06 18 - Övre extremitetsproteser


   06 18 - Övre extremitetsproteser

    

   Förskrivningsrätt:

   Läkare med specialistkompetens inom ortopedi anställd på ortopedisk klinik.

   Hjälpmedel:

   Avser arm- och handproteser.

   Sortiment:

   Ortopedteknisk verksamhet och hjälpmedel - avtal 1101184, prislista samt kontaktinformatio (Avtalskatalogen)

   Anvisning för förskrivning:

   • Kan förskrivas patient som saknar hela eller delar av arm/hand.
   • I förskrivningen ingår kostnadsfritt reparationer och utbyte av exempelvis hylsa eller andra utbytbara delar.

   Patientens ansvar:

   Patientens och närståendes ansvar (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Avgift, bidrag och rekvisition:

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning:

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)

  • 06 24 - Nedre extremitetsproteser


   06 24 - Nedre extremitetsproteser

    

   Förskrivningsrätt:

   Läkare med specialistkompetens inom ortopedi anställd på ortopedisk klinik.

   Hjälpmedel:

   Avser ben- och fotproteser.

   Sortiment:

   Ortopedteknisk verksamhet och hjälpmedel - avtal 1101184, prislista samt kontaktinformatio (Avtalskatalogen)

   Anvisning för förskrivning:

   • Kan förskrivas patient som saknar hela eller delar av ben/fot.
   • I förskrivningen ingår kostnadsfritt reparationer och utbyte av exempelvis hylsa eller andra utbytbara delar.

   Patientens ansvar:

   Patientens och närståendes ansvar (Hjälpmedelsguiden Skåne)


   Avgift, bidrag och rekvisition:

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning:

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)

  • 06 33 - Ortopediska skor

   06 33 - Ortopediska skor

    

   Förskrivningsrätt:

   Läkare med specialistkompetens anställd på sjukhus eller motsvarande.

   Privatpraktiserande läkare med specialistkompetens som har vårdavtal, enligt lagen om läkarvårdsersättning, samt läkare med specialistkompetens i allmänmedicin kan endast förskriva enklare ortopediska skor/anpassningar.

   Verksamhetschef kan skriftligen delegera personlig förskrivningsrätt till annan personal.

   Hjälpmedel:

   Avser individuellt tillverkade eller serietillverkade ortopediska skor, behandlingsskor, ortopedtekniska anpassningar av privata skor och bidrag till olikstora skor.

   Sortiment:

   Ortopedteknisk verksamhet och hjälpmedel - avtal 1101184, prislista samt kontaktinformatio (Avtalskatalogen)

   Anvisning för förskrivning – individuellt tillverkade/serietillverkade ortopediska skor och behandlingsskor

   • Kan förskrivas patient som inte får sitt behov tillgodosett genom konsumentprodukter
   • Kan förskrivas maximalt tre par skor per år. Hänsyn tas till barn och ungdomar som växer. Om patienten, vid onormal förslitning, behöver mer än tre par på ett år, ska de gamla skorna vara utslitna före förnyad förskrivning.
   • Förskrivaren ska i behovsbedömningen ange tydlig patientdiagnos och beskriva problemställning och mål med förskrivningen, så att ortopedteknisk personal kan prova ut lämpliga skor i samråd med patienten. 
   • I första hand förskrivs serietillverkade ortopediska skor, eventuell med anpassning. Om det inte tillgodoser behovet kan individuellt tillverkade ortopediska skor förskrivas. 
   • Behandlingsskor, specialskor för sjukvårdande behandling, kan förskrivas till patienter med fotsår, osteoartropi, kritisk ischemi, Behandlingsskor utprovas av ortopedingenjör i samråd med förskrivaren.

   Egenansvar - konsumentprodukter (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Anvisning för förskrivning av ortopedteknisk anpassning på privata skor

   • Kan förskrivas patient med benlängdsskillnad på minst 10 mm, för korrigering av felställning, genom klackhöjning på mer än 1 cm, lateral och medial skoförhöjning, lästning för deformitet och/eller rullsula.
   • Anpassning kan förskrivas för maximalt tre par skor per år. Hänsyn tas till barn och ungdomar som växer. Om patienten vid onormal förslitning behöver mer än tre par på ett år,  ska de gamla skorna vara utslitna före förnyad förskrivning.
   • Om funktionsnedsättningen har bidragit till behov av ändring eller reparation, av tidigare anpassad privat sko är åtgärden kostnadsfri. Sådan ändring/reparation får endast utföras av ortopedteknisk enhet som har avtal med Region Skåne.

   Anvisning för förskrivning av bidrag till olikstora skor

   • Kan förskrivas patient med olikstora fötter, med behov av mer än ett skonummers skillnad.

   Patientens ansvar:

   Patientens och närståendes ansvar (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Avgift, bidrag och rekvisition:

   • Individuellt tillverkade eller serietillverkade ortopediska skor:
    Avgift 300 kronor/par för patienter upp till 20 år, 700 kronor/par för patienter från och med 20 år  med följande diagnoser:
    - diabetes
    - grav kärlsjukdom
    - destruerande reumatoid sjukdom
    - medfödd missbildning
    - systemisk neurologisk sjukdom
    Övriga patienter betalar hela kostnaden för individuellt tillverkade eller serietillverkade ortopediska skor.
   • Behandlingsskor och ortopedtekniska anpassningar av privata skor:
    Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   • Olikstora skor:
    Bidrag 800 kronor/par exkl moms. 
    Efter förskrivning av bidrag till olikstora skor erhåller patienten en särskild skorekvisition från förskrivaren. Rekvistionen berättigar till inköp av skor. En fastställd maximal ersättning betalas ut från Region Skåne och eventuell mellanskillnad, inkl moms, betalas av patienten.

   Uppföljning:

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (Hjälpmedelsguiden Skåne)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter