Frågor och svar kring språktolk

Svar på de vanligast frågorna kring bokning och användande av språktolk.

Bokningar

Återkoppling

Tjänster

Profil

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter