Vårdgivare Skåne

För offentlig och privat vårdpersonal

Avtal

Det övergripande mål för språktolkstjänsten är att berörda patienter ska få ett gott bemötande och en patientsäker vård med respekt för individens integritet. Avtalet gäller språktolkstjänst i vårdmötet.

Alla patienter har rätt att få begriplig information om sitt hälsotillstånd, undersökning och behandling. Hälso- och sjukvården ska använda språktolk i vårdmötet med patienten när behov finns.

Information kring avtalet

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!