Avtal

Det övergripande mål för språktolkstjänsten är att berörda patienter ska få ett gott bemötande och en patientsäker vård med respekt för individens integritet. Avtalet gäller språktolkstjänst i vårdmötet.

Alla patienter har rätt att få begriplig information om sitt hälsotillstånd, undersökning och behandling. Hälso- och sjukvården ska använda språktolk i vårdmötet med patienten när behov finns.

Information kring avtalet

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter