Grundläggande regler

Patientavgifterna i Skåne gäller alla som är bosatta eller folkbokförda i Sverige.

För personer från andra länder gäller särskilda regler:

Vård av personer från andra länder

Asylsökande och papperslösa

Om patientavgiften

Den svenska hälso- och sjukvården bekostas till största delen av landstings- och kommunalskatter. Den patientavgift, som patienten betalar, täcker endast en liten del av kostnaden.

Patienten betalar avgiften vid besöket, gärna med kort. Men det finns även möjlighet att få en faktura hemskickad. Då tillkommer en faktureringsavgift på 50 kr, utom i de fall då betalning inte kunnat tas emot vid besökstillfället.

En samlingsfaktura skickas ut i början av varje månad och förfaller i slutet av månaden. Om fakturan inte betalas, tillkommer en påminnelseavgift på 60 kr.

Fakturerings- och påminnelseavgiften berättigar inte till registrering i högkostnadskort. Faktureringsavgiften får inte tas ut vid debitering av uteblivna besök.

Två typer av vård – olika avgifter

  • Vård och behandling på grund av sjukdom eller skada
  • Åtgärder utan samband med sjukdom eller skada

Hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Skåne har att följa gällande avgifter som är beslutade av Regionfullmäktige. De kan inte ändras av chef eller annan hälso- och sjukvårdspersonal.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter