Formulärhantering

Tjänsten Formulärhantering inom e-tjänsterna på 1177.se används när vården behöver få in svar från invånaren på ett säkert och strukturerat sätt och när mallar kan användas.

Formulärhantering från Inera är en nationell tjänst. Den är en av flera formulärbyggare inom Region Skåne.

Formulär kan till exempel användas för:

  • att göra en hälsodeklaration inför ett besök
  • frågor om samtycke
  • uppföljning av till exempel levnadsvanor
  • uppföljning av vårdaktiviteter
  • olika skattningar.

Formulär kan initieras av vårdpersonalen eller av invånaren själv men saknar den möjlighet till återkoppling eller tvåvägskommunikation som finns i Stöd- och Behandlingsplattformen. Formulärhantering från Inera kan användas antingen integrerat med vårdens system, som fristående e-tjänst eller som en kombination av båda.

Introduktion till Formulärtjänsten

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.