Hälsodeklaration inför vårdkontakt i Region Skåne

Den digitala hälsodeklarationen inför vårdkontakt bygger på Hälsodeklaration inför operation från SFAI (Svensk förening för anestesi och intensivvård).

Expertgruppen för anestesi och intensivvård i Region Skåne ansvarar för innehållet i den och ändringar görs utifrån beställning från dem.

  • Invånaren loggar in på 1177.se och fyller i en hälsodeklaration på mobil, dator eller surfplatta, egen eller lånad av vården.
  • Den kan fyllas i från hemmet, på mottagning eller avdelning.
  • Patienten loggar in med e-legitimation till exempel Mobilt BankID eller Freja eID Plus.
  • Patienter från Region Skåne, Region Halland och Region Blekinge kan fylla i den digitala hälsodeklarationen.
  • En vårdnadshavare till barn under 13 år kan fylla i hälsodeklarationen för sitt barn genom att använda ombudsfunktionen.

Av en ifylld hälsodeklaration skapas automatiskt en pdf som vården kan nå efter cirka 10 minuter i Melior /Comprima. Endast svar som måste beaktas ur ett medicinskt perspektiv sparas i pdf:en för att minska mängden text. Alla frågor är obligatoriska att besvara med fördefinierade alternativ utom den sista frågan där patienten kan skriva fritext. Svaren visas i rött eller grönt i Comprima.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.