Egen provtagning

Invånaren har möjlighet att själv hantera vissa provtagningar, vilket innebär att delar av provhanteringen förflyttas från vården till invånaren.

Invånare kan till exempel beställa hem test för klamydia och gonorré. Testet skickas in till labb för analys. Hela kedjan är automatiserad från beställning till registrering och resultatsvar till invånaren, vilket sparar tid och resurser.

Risken för mänskliga misstag minimeras vilket gör att patientsäkerheten ökar. Invånaren kan själv välja när provet ska tas vilket innebär att viljan att testa sig i tid har ökat. 

Även testning för covid-19 har kunnat beställas via egen provhantering. Målet är att ansluta flera labbsystem till tjänsten och att kunna ge invånare större möjlighet att själva bestämma när och var olika prover ska tas. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.