Behandlingsriktlinjer vid hemtest av klamydia/gonorré

Information till behandlande hälso- och sjukvårdspersonal när patient har beställt prover för klamydia/gonorré hemtest via 1177 Vårdguiden e-tjänster.

Om provet är positivt och analyserat på Klinisk mikrobiologi, Labmedicin i Lund, ska behandling, kontaktspårning och smittskyddsanmälan ske enligt aktuella riktlinjer:

Positiv klamydia gör så här

Kontrollera patientens ID och provsvar och därefter tar du över behandlingsansvaret. Att du övertagit behandlingsansvaret innebär att du ska:

  1. Ge patienten behandling
  2. Kontaktspåra patienten eller remittera för kontaktspårning.
  3. Gör smittskyddsanmälan via SmiNet.
  4. Skicka anmälan om övertaget till Centrum för sexuell hälsa.

Positiv gonorré gör så här

Remittera patienten till STI-mottagning. Du som behandlande vårdpersonal på STI-mottagningen ska:

  1. Ge patienten behandling
  2. Kontaktspåra patienten eller remittera för kontaktspårning.
  3. Gör smittskyddsanmälan via SmiNet.
  4. Skicka anmälan om övertaget till Centrum för sexuell hälsa

Anmälan till Centrum för sexuell hälsa

Anmälan till Centrum för sexuell hälsa kan göras på olika sätt, välj det som passar bäst:

Kontaktpersoner

Kontaktperson för webbklamydia är Kerstin Held:

Telefon 040-33 63 96
E-post Kerstin.Held@skane.se

Medicinskt ansvarig för webbklamydia Carina Bjartling, överläkare.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter