1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster ger invånare och patienter möjligheten att dygnet runt kommunicera med vården via internet. Syftet är att öka tillgängligheten till vården och invånarnas möjlighet till självservice och delaktighet.

Samtliga mottagningar ska erbjuda sina patienter kontakt via e-tjänsterna på 1177.se. Grundprincipen är att samma tjänster som tillhandahålls per telefon eller brev ska erbjudas via e-tjänsterna.

Vården ska sträva efter att ge invånaren svar inom två timmar och senast samma dag under vardagar. Svar ska lämnas via e-tjänsterna i normalfall.
Ärenden ska journalföras på motsvarande sätt som telefonsamtal.

Kontakter och support

Utbud

Säkerhet

Utbildning

Informationsmaterial

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.