1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster ger invånare och patienter möjligheten att dygnet runt kommunicera med vården via internet. Syftet är att öka tillgängligheten till vården och invånarnas möjlighet till självservice och delaktighet.

Samtliga mottagningar ska erbjuda sina patienter kontakt via e-tjänsterna på 1177.se. Grundprincipen är att samma tjänster som tillhandahålls per telefon eller brev ska erbjudas via e-tjänsterna.

Vården ska sträva efter att ge invånaren svar inom två timmar och senast samma dag under vardagar. Svar ska lämnas via e-tjänsterna i normalfall.
Ärenden ska journalföras på motsvarande sätt som telefonsamtal.

Kontakter och support

Utbud

 • 1177 Vårdguidens e-tjänster erbjuder flera olika tjänster. Det finns tjänster som erbjuds per mottagning men även tjänster som är regionala erbjudanden. Basutbudet innehåller ett antal standardtjänster som alla mottagningar ska aktivera. Utöver detta kan varje mottagning erbjuda egna tjänster och formulär.

  Bland de regionala tjänsterna finns t ex Journalen via nätet och vissa regiongemensamma formulär. Det finns också möjligheten att kontakta Journal- och arkivservice för att få journalkopior på papper eller spärra delar av sin journal.

  Stöd och behandling erbjuds från enskilda mottagningar men invånaren kan även nå tjänsten bland det regionala utbudet av e-tjänster.

 • Invånare kan göra inställningar för att få avisering när olika meddelanden kommer till inkorgen i e-tjänsterna på 1177.se. Meddelandet kan vara svar på frågor som invånaren ställt till sin mottagning eller meddelanden och frågor från vården.

  Avisering kan ske via sms och/eller e-post. Invånaren uppdaterar själv sina inställningar men det är viktigt att vårdpersonal talar om betydelsen av att uppgifterna verifieras och ändras vid behov. Vårdpersonal kan också göra inställningar för avisering från systemet, via sms eller via e-post.

 • Alla mottagningar ska erbjuda ett basutbud av tjänster via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Basutbudet består av följande tjänster:

  • Beställa tid
  • Boka tid
  • Egen vårdbegäran
  • Av- omboka tid
  • Förnya recept
  • Förnya hjälpmedel
  • Rådgivning
  • Begära intyg
  • Kontakta mig
  • Svar på provtagning/röntgen
 • En digital kallelse når patienten var hen än befinner sig. Digitala kallelser är billigare än pappersvarianten och mer miljövänliga. Den digitala kallelsen skickas till invånarens inkorg i e-tjänsterna på 1177.se och når därmed patienten snabbare än ett fysiskt brev.

  Invånaren anger i sina inställningar i e-tjänsterna på 1177.se att "Jag vill i första hand ha information från vården digitalt och inte via brev". För att kunna få avisering när information från vården anländer till inkorgen kryssar invånaren även i "Jag vill ha aviseringar" och fyller i sina kontaktuppgifter.

  Idag är detta möjligt för besök till sjukhusen, psykiatrin och habilitering (PASiS) men arbete pågår även för primärvårdens kallelser från PMO. Digitala kallelser från andra system är ännu inte möjligt.

  Det finns ett antal begränsningar för den digitala kallelsen:

  • Idag kan invånare få en digital kallelse från bokningar i PASiS, (sjukhus, psykiatri och habilitering).
  • Om en verksamhet vill bifoga remisser eller information inför undersökning/behandling så måste ”brevfunktionen” i PASiS användas istället för kallelse eftersom kallelsefunktionen inte kan innehålla någon form av ”extramaterial”. Det innebär att vissa invånare kommer att få kallelse på papper trots att de begärt digitala kallelser.
 • En invånare som har förskrivna förbrukningsartiklar såsom inkontinensskydd och näringsdrycker kan beställa dessa i e-tjänsterna. De kan levereras till ett utlämningsställe, till patientens bostad eller annan leveransadress. Artiklarna måste dock först vara förskrivna på till exempel patientens vårdcentral.

 • Den digitala hälsodeklarationen inför vårdkontakt bygger på Hälsodeklaration inför operation från SFAI (Svensk förening för anestesi och intensivvård). Expertgruppen för anestesi och intensivvård i Region Skåne ansvarar för innehållet i den och ändringar görs utifrån beställning från dem.

  • Invånaren loggar in i 1177 Vårdguidens e-tjänster och fyller i en hälsodeklarationer på mobil, dator eller surfplatta, egen eller lånad av vården.
  • Den kan fyllas i från hemmet, på mottagning eller avdelning.
  • Patienten loggar in med e-legitimation till exempel Mobilt BankID eller Freja eID Plus.
  • Patienter från Region Skåne, Region Halland och Region Kronoberg kan fylla i den digitala hälsodeklarationen. Region Blekinge har ännu inte aktiverat Formulärtjänsten och invånare som är skrivna där har inte tillgång till hälsodeklarationen ännu.
  • En vårdnadshavare till barn under 13 år kan fylla i hälsodeklarationen för sitt barn genom att använda ombudsfunktionen.

  Av en ifylld hälsodeklaration skapas automatiskt en pdf som vården kan nå efter cirka 10 minuter i Melior /Comprima. Endast svar som måste beaktas ur ett medicinskt perspektiv sparas i pdf:en för att minska mängden text. Alla frågor är obligatoriska att besvara med fördefinierade alternativ utom den sista frågan där patienten kan skriva fritext. Svaren visas i rött eller grönt i Comprima.

  Hälsodeklaration, flöde

  Hälsodeklarationen används främst av opererande enheter men också av en del andra verksamheter inför nybesök. För anestesi gäller den ifyllda hälsodeklarationen i 12 månader för vuxna och 6 månader för barn.

 • Både offentlig och privat vård som arbetar på uppdrag av Region Skåne ingår i e-tjänsten Journalen. Vården ska informera patienter om vad som finns tillgängligt att läsa om i journalen, så att patienterna vet vad de kan förvänta sig av journalen via nätet.

  Mer information om journalen:

 • En invånare kan kontakta Journal- och arkivservice via e-tjänsterna för att få ut journalkopior på papper. I första hand gäller detta journalanteckningar från före 2014 som inte finns i Journal via nätet.

  Innan en pappersjournal lämnas ut gör man en menprövning. Det innebär att journalkopior på papper kan innehålla vissa anteckningsmallar som annars döljs för patienten i Journalen via nätet, eftersom åtkomsten sker direkt utan menprövning.

 • Invånare kan beställa hem ett test för klamydia och gonorré. Testet skickas in till lab för analys. Hela kedjan är automatiserad från beställning till registrering och resultatsvar till invånaren, vilket sparar tid och resurser.

  Risken för mänskliga misstag har minimerats vilket har gjort att patientsäkerheten har ökat. Invånaren kan själv välja när provet ska tas vilket innebär att viljan att testa sig i tid har ökat.

  Målet är att framöver ansluta flera labsystem till tjänsten och att kunna ge invånare möjlighet att själva bestämma när och var olika prover ska tas. Dessutom kommer invånaren få tillgång till sina provsvar betydligt snabbare och enklare än idag.

 • Invånaren som loggat in på 1177.se har tillgång till läkemedelstjänster som visar uthämtade läkemedel de senaste 15 månaderna. Uppgifterna hämtas från e-hälsomyndigheten och kallas Läkemedelskollen.

  I Läkemedelskollen finns också information om recept med läkemedel kvar att hämta ut för invånaren samt kvarstående belopp innan högkostnadsskyddet för läkemedel uppnås. Man måste vara 18 år för att kunna använda tjänsten Läkemedelskollen. Vårdnadshavare till barn under 13 år har tillgång till Läkemedelskollen för sitt barn.

 • Självincheckning och digitalt frikort är projekt som går ut på att patienten själv ska kunna checka in och betala sitt vårdbesök. Det kan ske antingen i en automat på mottagningen eller med hjälp av en app.

  Genom självincheckning kan patienten slippa långa köer och det innebär enklare betalningssätt. Patienten kan välja mellan att enkelt betala med kort eller med faktura.

  Patienten får bättre översikt av genomförda betalningar i appen istället för att ha sammanställningen på ett fysiskt högkostnadskort. Genom appen kan patienten också se hur långt det är kvar tills ett frikort kan utfärdas. Frikortet blir också digitalt.

  Självincheckning och digitala frikort innebär mindre administration för vårdpersonal. Det innebär också att antalet kontantbetalningar minskar. Det kan också bli färre fakturor att hantera för vårdpersonal.

  Automater i drift och applikation testas

  Idag finns fler än 60 självincheckningsautomater i drift runt om i Skåne. Många automater har betalfunktion, men inte alla. Alla anslutna mottagningar använder bokningssystemet PASiS.

  En integration med det nationella högkostnadsskyddet planeras och utveckling pågår.

 • Invånare får en ökad tillgänglighet till vården när de kan få stöd, behandling eller utbildning via nätet. Med hjälp av Stöd och behandlingsplattformen kan vården på ett säkert sätt erbjuda stöd och behandling som en e-tjänst på 1177.se.

  Plattformen är nationell och kan användas för behandling vid psykisk ohälsa, till exempel för ångest och depression. Plattformen kan också användas som stöd för patienten att förbättra sina levnadsvanor, till exempel sluta röka, börja motionera och äta rätt.

  Läs mer

  Stöd och behandlingsplattformen (SoB)

  Om du har frågor

  Produktionskontoret – för frågor, design och support
  E-post: sob@skane.se

 • För att starta med webbtidbok finns två ärendetyper att aktivera och att skriva villkorstext till:

  PASiS

  1.  Boka tid direkt
  2.  Bokade tider, av- och omboka direkt

  Beroende på vad er mottagning erbjuder anpassar er e-hälsosamordnare namnsättningen. Exempel: schemalägger ni endast med synliga tider namnges tjänsten  "Bokade tider".

  PMO

  1. Boka tid online
  2. Av- omboka bokad tid online.

  Tider som visas i e-tjänsterna kan vara bokade antingen av vården eller av patienten.

  Invånaren kan se sina bokade tider på två olika sätt:

  1. I inloggat läge på startsidan, under rubriken Bokade tider. Där visas invånarens samtliga bokade tider på alla enheter där webbtidbok är aktiverad och där verksamheten inte dolt en bokning.
  2. På en mottagnings kontaktkort, under webbtidbokstjänsten för av- och ombokning. Där visas invånarens bokade tider på just den enheten.

  Ärendetypen Boka tid direkt eller Boka tid online aktiveras när invånare själva ska kunna boka tider direkt i vårdens tidbokningssystem. Det förutsätter att tiden har 1177-nivå 4 i PASiS eller att den i PMO är satt till bokningsbar.

  Ärendetypen Bokade tider, av- och omboka direkt eller Av- omboka tid online aktiveras när vården har bokat en tid som patienten ska kunna se eller av- och omboka i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

  Tider som patienten själv har bokat kan de alltid också av- och omboka. Patienten kan av- eller omboka sin tid fram till 24 timmar före besökstiden.

  Tänk på:

  • Bokningsaktiviteter som görs av patienten själv, medför att det skapas meddelanden i patientens inkorg på 1177.se.

  • Det är viktigt att tider som presenteras för invånarna har enkla och beskrivande namn för att minimera felbokningar.

  • I PASiS hamnar de ny- av-, ombokningar invånaren gör via webbtidboken i bild 188,1177-loggen. Det är därför viktigt att bevaka loggen och vidta eventuella åtgärder vid behov.

  • Ska er verksamhet använda funktionen "öppen kallelse" i PASiS behöver "Boka tid direkt" vara aktiverad även om tiderna schemaläggs på 1177-nivå 3.

  • I regelverket för schemaläggning och webbtidbok kan du läsa mer om hur ni går tillväga för att komma igång.

  Via en så kallad Öppen kallelse kan vården erbjuda invånaren att boka sitt vårdbesök på egen hand. Invånaren presenteras ett begränsat urval av tider som mottagningen har valt att öppna upp via PASiS. Den öppna kallelsen skickas till invånarens inkorg i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

  Skillnaden mellan en öppen webbtidbok (boka tid direkt) och en öppen kallelse är att vården själv kan styra vilka invånare som ska få möjligheten att boka en tid. En öppen kallelse kan till exempel fungera bra vid årskontroller och nybesök med remiss där patienten inte behöver förbereda sig på något särskilt sätt.

  Regelverk

  Införandematerial

 • Tjänsten Formulärhantering inom 1177 Vårdguidens e-tjänster används när vården behöver få in svar från invånaren på ett säkert och strukturerat sätt och när mallar kan användas. Formulärhantering från Inera är en nationell tjänst och är en av flera formulärbyggare inom Region Skåne.

  Läs mer om Formulärhantering

Säkerhet

Utbildning

Informationsmaterial

 • Vårdpersonalen är de absolut viktigaste marknadsförarna av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Prata om e-tjänsterna med dina patienter.

  Informera patienterna om att e-tjänsterna är ett smidigt sätt att utföra olika typer av vårdärende eller för att kontakta vården utan telefonkö och telefontider.

  Tänk på att en äldre person eller någon som inte talar svenska, ofta kan få hjälp av en närstående.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.