Praktik för utlandsutbildade

Region Skånes ambition är att förbättra möjligheterna för legitimerade personer inom hälso- och sjukvård från utomeuropeiskt land att nå fram till svensk legitimation.

I samverkan med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har Region Skåne avtalat om ett så kallat ”Snabbspår” det vill säga att med olika insatser förkorta tiden det tar för personerna att nå svensk legitimation.

Praktik för utlandsutbildade

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter