Praktikplatsportalen

Praktikplatsportalen är en webbaserad, interaktiv tjänst för planering och administration av verksamhetsförlagd utbildning i Region Skåne.

Här har ni som är handledare/kontaktperson möjlighet att ta fram placeringslista och registrera närvaro. Varje verksamhet bör utse en student-/handledaransvarig som blir användare/kontaktperson i Praktikplatsportalen.  

För behörighet och inloggningsuppgifter vänligen kontakta respektive representant från förvaltningar eller utbildningssamordnare angående Praktikplatsportalen.

PraktikPlatsPortalen Region Skåne

VFU-ansvariga och kontaktpersoner för praktikplatsportalen vid Region Skånes förvaltningar

Information om personuppgiftsbehandling till studenter (pdf)

Ekonomisk ersättning

Ersättning för studenter från lärosätena VFU utgår enligt ramavtal. Förutsättning för att kunna betala ut ersättning till respektive enhet som tar emot studenter är att enheten registrerar studentens närvaro i Praktikplatsportalen efter genomgången VFU.

2020-års ersättning från lärosätena till Region Skåne uppgår till 1570:-/vecka och student. Av dessa medel behålls 75:- centralt för administrativ hantering. Enheterna ersätts med 900:-/vecka och student, mellanskillnaden går ut som ersättning till planering för VFU. Ersättningen betalas ut i efterskott - vårens VFU betalas ut under nästkommande höst och höstens VFU betalas nästkommande vår.

Ersättning psykologstudenter

2020-års ersättning uppgår till 776:-/vecka och student. Ersättningen betalas ut i efterskott - vårens VFU betalas ut under nästkommande höst och höstens VFU betalas nästkommande vår.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter