Introduktion för utlandsutbildade med legitimationsyrken

Region Skånes International Office är en verksamhet som bl a har i uppdrag att underlätta för hälso-och sjukvården vid rekrytering och introduktion av medarbetare från annat land.

För att underlätta introduktion i svensk sjukvård så finns beslut om särskilda insatser för personer som har ett legitimationsyrke med utbildning från annat land. För att nå Socialstyrelsens krav för svensk legitimation kan bland annat erbjudas plats för språkauskultation för att den utlandsutbildade ska ges möjlighet att träna svenska språket i klinisk miljö.

För utomeuropeiskt utbildade som klarat Socialstyrelsens kunskapsprov krävs en praktisk tjänstgöring som sista del i processen för en svensk legitimation. International Office ersätter den verksamhet som tar emot för sådan tjänstgöring.

Praktik för utlandsutbildade

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter