eTjänstekort (RS-kort) för studerande

Studerande som fullgör praktik inom Region Skånes hälso- och sjukvård kan ges tillgång till patientinformation utifrån samma kriterier som för anställda. 

Tillgång till patientinformation i Region Skånes patientinformationssystem ska ske under unik och egen identitet och såväl anställda som studerande ska vara säkert identifierade. Studerande ska därför förses med eTjänstekort (RS-kort) enligt de rutiner som tagits fram.

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter