eTjänstekort (RS-kort) för studerande

Studerande som fullgör praktik inom Region Skånes hälso- och sjukvård kan ges tillgång till patientinformation utifrån samma kriterier som för anställda. 

Tillgång till patientinformation i Region Skånes patientinformationssystem ska ske under unik och egen identitet och såväl anställda som studerande ska vara säkert identifierade. Studerande ska därför förses med eTjänstekort (RS-kort) enligt de rutiner som tagits fram.

 

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter