Samverkan

Region Skåne samverkar med utbildningsanordnare i Skåne på olika sätt genom representation i styrelser, nämnder, programråd, styr- och ledningsgrupper.

En specifik samverkansorganisation gällande alla högskoleutbildningar etablerades 2014 och beskrivs i dokumentet nedan:

Samverkansmodell för VFU/Praktik

Bemanning samverkansorganisation

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter