Rapporter

Verksamhetsförlagd utbildning i Region Skånes hälso- och sjukvård
Genomlysning och förslag till förbättringar - uppdrag genomfört på uppdrag av Enheten för kompetensförsörjning, Koncernstab HR, Region Skåne. Till rapporten

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter