Verksamhetsförlagd utbildning Primärvård

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i primärvården, ska erbjudas olika studentkategorier. Detta görs i samarbete med Malmö Universitet, Högskolan i Kristianstad samt Lunds Universitet. Ansvarig för planeringen av praktikplatserna via praktikplatsportalen (PPP) är Primärvårdens utbildningsenhet (PUE).

Support Praktikplatsportalen (PPP)

E-post: Contact

Manual PPP - (pdf-fil)

För frågor kring utbetalning gällande VFU-ersättning för privata vårdenheter kontakta Serviceportalen på telefon 040-623 9000.

Mer om VFU primärvård

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter