Primärvård

Primärvårdens verksamheter ska bidra till långsiktiga strategier för personalförsörjning genom att tillhandahålla verksamhetsförlagd utbildning för de professioner som är verksamma vid aktuell enhet.

Support Praktikplatsportalen (PPP)

E-post: Contact

Manual PPP - (pdf-fil)

För frågor kring utbetalning gällande VFU-ersättning för privata vårdenheter kontakta Serviceportalen på telefon 040-623 9000, välj alternativ 1 och sedan 3.

Mer om VFU primärvård

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter