Praktikplatsportalen

Praktikplatsportalen är en webbaserad, interaktiv tjänst för planering och administration av verksamhetsförlagd utbildning i Region Skåne.

Här har ni som är handledare/kontaktperson möjlighet att ta fram placeringslista och registrera närvaro. Varje verksamhet bör utse en student-/handledaransvarig som blir användare/kontaktperson i Praktikplatsportalen.  

För behörighet och inloggningsuppgifter vänligen kontakta respektive representant från förvaltningar eller utbildningssamordnare angående Praktikplatsportalen.

PraktikPlatsPortalen Region Skåne

VFU-ansvariga och kontaktpersoner för praktikplatsportalen vid Region Skånes förvaltningar

Ekonomisk ersättning

Ersättning för studenter under VFU utgår enligt ramavtal. Förutsättning för att kunna betala ut ersättningen är att varje enhet registrerar studentens närvaro i Praktikplatsportalen efter genomgången VFU. 

2018-års ersättning uppgår till 1524:-/vecka och student varav 1449:- går till verksamheterna och 75:- centralt. Ersättningen betalas ut i efterskott - vårens VFU betalas ut under nästkommande höst och höstens VFU betalas nästkommande vår.

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter