eTjänstekort (RS-kort) för studerande

Studerande som fullgör praktik inom Region Skånes hälso- och sjukvård kan ges tillgång till patientinformation utifrån samma kriterier som för anställda. 

Tillgång till patientinformation i Region Skånes patientinformationssystem ska ske under unik och egen identitet och såväl anställda som studerande ska vara säkert identifierade. Studerande ska därför förses med eTjänstekort (RS-kort) enligt de rutiner som tagits fram.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter