Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Region Skånes förvaltningar ska bidra till långsiktiga strategier för personalförsörjning genom att tillhandahålla verksamhetsförlagd utbildning/praktikplatser för de professioner som är verksamma vid aktuell förvaltning/vårdenhet. Verksamhetschefen ansvarar för att gällande målbeskrivningar uppfylls.

Prioritering vid tilldelning av platser för VFU/LIA

Målet är att erbjuda så många studenter som möjligt platser för VFU/LIA, men utbudet är begränsat och därför finns det en prioriteringsordning vid förfrågan om plats.

Inom Region Skåne gäller följande:

  1. Studenter som läser på lärosäten i Skåne, alternativt lärosäten som regionen har avtal med, prioriteras och bereds alltid plats i första hand.
  2. Studenter som studerar på lärosäten utanför Skåne och är folkbokförda i länet kan i mån av plats beredas plats.
  3. Studenter som studerar på lärosäte utanför Skåne och som inte är folkbokförda i Skåne kan inte beredas plats.

Avtal och riktlinjer

Rapporter och utvärdering

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter