Chef- och ledarskapskurs för ST-läkare i Region Skåne

Introduktionskurs i chef- och ledarskap som motsvarar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kompetens inom delmål a1, a2 och a6 för ST 2015. För ST 2008 är det delmål 17-18 gällande ledarskap och 13-15 gällande kommunikation. Utbildningen omfattar två heldagar schemalagd tid samt en instuderingsuppgift inför kursstart. Detta är en regionövergripande utbildning med central finansiering. Arbetsplatsen debiteras med 5000: - vid utebliven närvaro.   

Mål
Att introducera begreppet chef- och ledarskap. Att förmedla kunskap motsvarande delmålen a1, a2 samt a6 i ST 2015 och motsvarande i ST 2008, se ovan.

Upplägg
Det är en intensiv kurs som kräver 100 % närvaro samt ett aktivt deltagande, där ansvar för den egna utvecklingen sätts i fokus, så att kompetenskraven kan uppfyllas. Kursen bygger på föreläsningar och interaktiva moment med upplevelse- och händelsebaserad inlärning. Ett flertal inbjudna föreläsare med lång chef- och ledarskapserfarenhet medverkar.

Kursdagar på Sankt Gertrud i Malmö:

  • Instuderingsuppgift innan kursdagarna
  • 2018-03-19 heldag 08.30-17.00
  • 2018-03-20 heldag 08.30-16.00

Kursledare
Christina Christoffersen, läkare, radiolog, VO Bild och funktion SUS Contact

Kurssekreterare
Karin Andersson, AT/ST handläggare, Koncernstab HR, Contact

Anmälan
Alla ST-läkare i Region Skåne är välkomna att söka till utbildningen. Det finns 30 platser. Urval görs så att så många specialiteter är representerade och med geografisk spridning mellan alla förvaltningar samt i relation till beräknad tidpunkt för specialistexamen. Alla besked lämna i veckan efter sista anmälningsdag som är 2017-12-15.