Ögon, utmattning, info från Läkemedelsrådet, bild och funktion, labmedicin - Malmö

Lokal fortbildning för allmänläkare, arrangerad av AKO Malmö och AKO Lund. Ämnena för dagen handlar bland annat om ögonsjukdomar, utmattning samt information från Läkemedelsrådet.

Program

Ögonsjukdomar
Utmattning - diagnostisering och behandling
Information från Läkemedelsrådet
Bild och funktion - ny teknik (PET, CT, MR)
Labmedicin - nyheter

Lunch och fm- och em-fika ingår.

OBSSamma program i Lund den 11 april!  
Detaljerat program kommer.

Välkomna!

Ansvariga: Gunilla Malm, AKO-koordinator Malmö samt Cecilia Ervander, AKO-koordinator Lund