Webbutbildning Vårdprogram Levnadsvanor

Med koppling till implementeringen av Region Skånes vårdprogram "Levnadsvanor" har det tagits fram en webbaserad utbildning.

Målgrupp 

All hälso- och sjukvårdspersonal som har självständiga patientkontakter där levnadsvanorna har betydelse för patientens hälsotillstånd.

Utbildningen kan göras på din arbetsplats, hemma, i en liten grupp på arbetet, på nästa arbetsplatsträff. 

Alla som genomgått utbildningen ska avsluta den individuellt med kunskapstestet.

Syfte

Att ge all personal inom skånsk hälso- och sjukvård kunskap om hur man arbetar systematiskt med personer som har ohälsosamma levnadsvanor och behov av att förändra dessa.

Tidsåtgång 

Ca 1 ½ timme.

Starta utbildningen

Medarbetare i Region Skåne:
Starta utbildningen i utbildningsportalen

Användare utanför Region Skåne:
Starta utbildningen

Viktigt att känna till för dig som användare utanför Region Skåne - det går inte att skriva ut kursintyg och därför är det bra att ta en skärmdump på ditt godkända resultat innan du stänger utbildningen.