Webbutbildning med HBTQI-fokus

Region Skånes Likarättsakademi välkomnar dig till en RFSL:s webbutbildning med hbtqi-fokus.

Vi erbjuder ny kursomgång i år då den förra blev fullbokad och var mycket uppskattat med höga betyg i utvärderingen. Säkra plats i god tid, välkommen med din anmälan!

Innehåll och mål

Utbildningen ger en god inblick i hbtqi-frågor, om arbetsmiljö, diskriminering, bemötande och hur normer påverkar oss. 

Kursen innehåller fyra moduler:

  • normer
  • hbtqi-begrepp
  • lagar och mänskliga rättigheter
  • bemötande

Kursen ger grundläggande kunskap och inspiration för fortsatt arbete med frågorna. När du är klar med webbkursen kan du skriva ut ett personligt diplom. 

Målet är att ökad kunskap leder till att fler blir inkluderade, både i arbetslivet och i samhället i stort. Webbkursen varvar pedagogiska illustrationer med filmklipp och interaktiva övningar som ger utrymme för reflektion. Kunskapen inom RFSL bygger på lång erfarenhet av att arbeta med hbtqi-personers rättigheter och livsvillkor, i Sverige och i världen.

Tidsåtgång

Varje modul tar cirka 30 minuter att genomföra, det vill säga sammanlagd kurstid är cirka 2 timmar. 

När du har anmält dig och fått en plats på kursen

Du kommer lite senare att få en personlig inbjudan från notifications@onlineacademy.se.

Ibland händer det att e-postmeddelandet hamnar i skräpposten, så titta där först om du inte får något i vanliga inkorgen. Det går också att skicka ett e-postmeddelande direkt till alex.apelman@rfsl.se om du, trots bekräftad kursplats från oss, inte kan logga in.

Du påbörjar din utbildning i år och den är sedan tillgänglig i två månader från att du fått din kursplats.
Tiden för att genomföra kursen är förlängd till och med den 2024-01-31.

Anmälan

Anmälan är öppen fram till den 14 december. Begränsat antal platser med "först till kvarn principen". I början av februari kommer du att få en mycket kort helt anonym enkät (fem frågor) att besvara om ditt intryck av kursen. 

Kursledning

  • Kursgivare och kursledare, RFSL
  • Kursansvarig Region Skåne, Ola Björgell
  • Kurssekreterare Region Skåne, Karin Andersson