Utbildningsserie - kunskap om KOL

En utbildningsserie om KOL som är indelad i fem fristående digitala kurser. Utbildningen är framtagen av Kunskapscentrum för allergi, astma och KOL.

Syftet med utbildningsserien är att sprida kunskap om KOL. Målgruppen är personal som arbetar med patientgruppen.

Om utbildningsserien kunskap om KOL

De olika delkurserna i utbildningsserien om KOL tar upp diagnostik, behandling och interprofessionell samverkan. Du kan välja den kurs som passar dig bäst eller så väljer du att gå igenom hela utbildningsserien om KOL.

Starta utbildningen

Del 1 av 5

KOL – Spirometri (medarbetare i Region Skåne)

KOL – Spirometri (användare utanför Region Skåne)

Del 2 av 5

KOL – Komorbiditet (medarbetare i Region Skåne)

KOL – Komorbiditet (användare utanför Region Skåne)

Del 3 av 5

KOL – Behandling (medarbetare i Region Skåne)

KOL – Behandling (användare utanför Region Skåne)

Del 4 av 5

KOL- Inhalation och inhalationsteknik (medarbetare i Region Skåne)

KOL- Inhalation och inhalationsteknik (användare utanför Region Skåne)

Del 5 av 5

KOL – Interprofessionell samverkan (medarbetare i Region Skåne)

KOL – Interprofessionell samverkan (användare utanför Region Skåne)