Utbildningsserie - kunskap om KOL

En utbildningsserie om KOL som är indelad i fem fristående digitala kurser. Utbildningen är framtagen av Kunskapscentrum för allergi, astma och KOL.

Syftet med utbildningsserien är att sprida kunskap om KOL. Målgruppen är personal som arbetar med patientgruppen.

Om utbildningsserien kunskap om KOL

De olika delmomenten i utbildningsserien om KOL består av Diagnostik, Behandling och Interprofessionell samverkan. Du kan välja den kurs som passar dig bäst eller så väljer du att gå igenom hela utbildningsserien om KOL.

Starta utbildningen

Medarbetare i Region Skåne

KOL – Spirometri (del 1 av 5)

KOL – Komorbiditet (del 2 av 5)

KOL – Behandling (del 3 av 5)

KOL- Inhalation och inhalationsteknik (del 4 av 5)

KOL – Interprofessionell samverkan (del 5 av 5)

Användare utanför Region Skåne

KOL – Spirometri (del 1 av 5)

KOL – Komorbiditet (del 2 av 5)

KOL – Behandling (del 3 av 5)

KOL- Inhalation och inhalationsteknik (del 4 av 5)

KOL – Interprofessionell samverkan (del 5 av 5)