Svikt av vitala funktioner

Vitala funktioner är de funktioner som är helt grundläggande för en individs övEfter avslutad utbildning förväntas målgruppen ha en grundläggande kunskap och förståelse om svikt av vitala funktioner.

Målgrupp

Läkare och sjuksköterskor i patientnära somatisk slutenvård i Region Skåne.

Syfte

Syftar till att sprida kunskap om svikt av vitala funktioner.

Tidsåtgång

30 min.

Starta utbildningen

Medarbetare i Region Skåne: Starta utbildningen i Utbildningsportalen

Användare utanför Region Skåne: Starta utbildningen

OBS! Utbildningen är inte utvecklad för att fungera i mobila enheter. För säkrad funktionalitet, använd dator.