Samtalsguider gällande covid-19

Guider med råd och tips kring samtal med patienter med covid-19-infektion samt med deras närstående.

Palliativt utvecklingscentrum har tillsammans med samarbetspartners tagit fram guider för samtal med patienter och närstående som berörs av covid-19. 

Exempel på guider

  • Guide för samtal med patienter
  • Guide för informerande samtal
  • Förebygg och motverka utbrändhet och sekundär traumatisk stress
  • Guide att handleda avsked via telefon eller skärm