Nytt språktolksavtal - utbildningsfilm

Region Skåne har slutit ett nytt avtal för språktolksförmedling. Det innebär att från den 1 juli 2020 sker en övergång från nuvarande tre leverantörer till en (1) ny leverantör, DigitalTolk.

Med det nya avtalet blir det ett nytt sätt att arbeta för de verksamheter som använder språktolk. I utbildningen går vi igenom vad som gäller från den 1 juli och hur det nya systemet för beställning och uppföljning fungerar.

Målgrupp: Vårdverksamheter/medarbetare som beställer och/eller använder språktolk.

Syfte: Att verksamheter får kunskap om den nya språktolkstjänsten och hur det fungerar i praktiken. DigitalTolk demonstrerar det nya systemet för beställning och administrering.

Utbildningen genomförs i samarbete med DigitalTolk.
Kontaktperson Tanja Stevanovic, tanja@digitaltolk.se

Informationsfilm