Migrationsskolan - webbutbildning om demens

Migrationsskolan har tagit fram webbutbildningar på flera olika språk som handlar om demens.

I utbildningen om demens ges information om hjärnans anatomi, de vanligaste demenssjukdomarna, symptom, beteendemässiga och psykiska symptom vid demens (BPSD) samt bemötande. Med hjälp av webbutbildningen vill Migrationsskolan öka kunskapen om demenssjukdomar för både personer som har en demenssjukdom och deras anhöriga. Det tar cirka 90 minuter att gå igenom utbildningens samtliga delar.

För närvarande är enbart webbutbildningen tillgänglig på svenska. Under 2021 kommer webbutbildningen att uppdateras och finnas tillgänglig på fler språk.

Vid eventuella frågor kontakta Migrationsskolan på: migrationsskolan.kc.sus@skane.se