Läkemedelsbehandling av äldre

Läkemedelsbehandling av äldre är en webbutbildning som riktar sig till dig som är läkare som ännu inte påbörjat ST. Syftet är att stärka kompetensen om läkemedelsbehandling av äldre patienter.

Nya, effektivare läkemedel introduceras och med dem uppstår nya behandlingsmöjligheter. Men samtidigt ökar läkemedelsrelaterade problem hos äldre. En väl fungerande behandling har därför stor betydelse för dessa patienter som ofta har flera sjukdomar samtidigt då åldrandet ändrar kroppens förutsättningar beträffande läkemedelsbehandlingens effekter.

Denna webbutbildning riktar sig i första hand till AT-läkare, men innehållet är lämpligt för alla läkare som vill stärka sin kompetens om läkemedelsbehandling av äldre patienter.

Webbutbildningen består av fristående delar med utgångspunkter i patientfall fördelade enligt allmäntjänstgöringens blockindelning; invärtesmedicin, allmänmedicin, psykiatri samt opererande specialiteter.