Influensa- och calicivirus

Utbildningen om vintervirus är baserad på Vårdhygien Skånes rekommendationer och riktar sig till dig som arbetar patientnära inom hälso- och sjukvård.

Utbildningen är i två delar, en för Influensavirus och en för Calicivirus och består av korta filmer och avslutas med ett kunskapstest följt av en kortare utvärdering.

Efter att ha genomfört denna utbildning kommer du att ha goda kunskaper om vintervirus, smittvägar samt praktiska vårdrutiner. Webbutbildningen ersätter de öppna föreläsningar som vårdhygien hållit i de senaste åren.

Vilka delar av utbildningspaketet som är obligatoriskt att genomföra och med vilka intervaller, avgörs av din närmsta chef.