Föreläsning av Sibylle Mayer

För att öka kunskapen om läkemedelsbehandling vid BPSD, finns här en föreläsning av Sibylle Mayer, överläkare vid Minneskliniken Skånes Universitetssjukhus.

Utbildningen riktar sig i första hand till läkare och sjuksköterskor.

Föreläsningen är uppdelad i fyra sammanhängande delar.