Demenskunskap

Utbildningen innehåller kunskap om de 4 vanligaste demenssjukdomarna.

Om konfusion samt beteendemässiga och psykiska symtom vid demens och belyser framgångsrika förhållningssätt som kan underlätta vården av patienter som lider av demenssjukdom.

Utbildningen innehåller bl.a. fem patientfall som med fördel kan användas som diskussionsunderlag.

Målgrupp
Hälso- och sjukvårdspersonal som vårdar patienter med demenssjukdom.

Syfte

Syftar till att sprida kunskap kring vilket bemötande som kan underlätta vården av patienter som lider av demenssjukdom.

Tidsåtgång

45-60 min.

Starta utbildningen

OBS! Utbildningen är inte utvecklad för att fungera i mobila enheter. För säkrad funktionalitet, använd dator.

Medarbetare i Region Skåne: Starta utbildningen i Utbildningsportalen

Användare utanför Region Skåne: 
Starta utbildningen i nytt fönster genom att klicka på de olika modulerna.

Introduktion

Introduktion 

Teori

Demens

Demens teori

BPSD

BPSD teori

Konfusion

Konfusion teori

Patientfall

ADL

ADL patientfall

Måltid

Måltid patientfall

Smärta

Smärta patientfall

Invandrare

Invandrare patientfall

Ljud

Ljud patientfall

Bibliotek och avslutning

Blibliotek

Bibliotek demensutbildning

Avslutning

Avslutning demensutbildning