Cytostatika - basal

Målet är att öka medvetenheten och säkra kunskapen om cytostatikahantering hos medarbetare i det patientnära arbetet för att minimera risken för cytostatikakontaminering.

Målgrupp

Hälso- och sjukvårdspersonal i patientnära i arbete.

Syfte

Syftar till att sprida kunskap om ett tryggt och säkert arbetssätt med cytostatika och dess avfall.

Tidsåtgång

30 min.

Starta utbildningen

Medarbetare i Region Skåne: Starta utbildningen i Utbildningsportalen

Användare utanför Region Skåne: Starta utbildningen

OBS! Utbildningen är inte utvecklad för att fungera i mobila enheter. För säkrad funktionalitet, använd dator.