Återrapportering av blodenheter

Informationsbildspel om hur man återrapporterar blodenheter. För alla medarbetare i Region Skåne som transfunderar blodkomponenter.

 

Återrapportering av blodenheter

Starta utbildningen

Utbildningen består av denna powerpoint-presentation:
Återrapportering av blodenheter (ppt)