Alkohol- och rökfri operation

Goda levnadsvanor kan minska risken för komplikationer i samband med operation. Alla patienter som ska opereras ska få information om vinsterna med att vara rök- och alkoholfri.

Utbildningen består av två delar; ”Rökfri operation” och ”Alkoholfri operation” och belyser vinsterna med alkohol- och rökfrihet i samband med operation. Innan du påbörjar ”Alkoholfri operation” bör du ha gjort ”Rökfri operation” då det i den utbildningen finns avsnitt om Samtalet (baskunskap) som inte tas upp i ”Alkoholfri operation”.

Efter avslutad utbildning förväntas målgruppen ha en grundläggande kunskap och förståelse kring vinsterna med alkohol- och rökfrihet i samband med operation.

Utbildningen är uppdaterad hösten 2015.

Målgrupp

Hälso- och sjukvårdspersonal som möter patienter i samband med operation. Utbildningen är framtagen för medarbetare inom Skånes universitetssjukvård men kan användas i hela Region Skåne.

Syfte

Syftar till att ge kunskap om vinster med alkohol- och rökfrihet i samband med operation.

Tidsåtgång

30 min.

Starta utbildningen

Medarbetare i Region Skåne: Starta utbildningen i Utbildningsportalen

Användare utanför Region Skåne: Starta utbildningen ”Rökfri operation”
Användare utanför Region Skåne: Starta utbildningen ”Alkoholfri operation"

OBS! Utbildningen är inte utvecklad för att fungera i mobila enheter. För säkrad funktionalitet, använd dator.