Veckoutbildning demens nivå 2

Kursen erbjuder en heltäckande och inspirerande vecka med olika infallsvinklar gentemot kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar.

INSTÄLLD på grund av förlängda restriktioner 

Du får en introduktion i kognition, en överblick över de vanligare diagnoserna samt hur de utreds och behandlas. Därtill belyses bland annat forskning, etik, migration, kognitiva tester samt hjälpmedel. Veckan avslutas med ett mycket uppskattat case-seminarium. Föreläsarna består bland annat av läkare, psykologer, kuratorer, sjuksköterskor och arbetsterapeuter från Minneskliniken Malmö.

Denna utbildning riktas till all personal som möter personer med kognitiv sjukdom, men veckan startar upp i två nivåer, där schemat är detsamma. På nivå 1 hålls flertalet föreläsningar av sjuksköterskor och på nivå 2 hålls flertalet föreläsningar av läkare. Vi tror att nivå 1 skulle kunna passa dig som är undersköterska och nivå 2 skulle kunna passa dig som är sjuksköterska eller läkare, men det står dig fritt att välja själv.

20 platser, frukost samt eftermiddagsfika ingår.
Lunch bekostas av deltagaren själv. Det finns ett flertal restauranger att tillgå i området nära utbildningslokalen.

Målgrupp

Personal som arbetar med kognitiva sjukdomar

Kostnad

1 500 kr exklusive moms för personal i Skåne
12 000 kr exklusive moms för personal utanför Skåne

Upplägg

Måndag 14 juni 

Föreläsningsveckan inleds med frukostmingel kl. 9-10 och därefter börjar den första föreläsningen kl. 10. Dagen avslutas kl. 16.15 

Tisdag 15 juni - fredag 18 juni

Föreläsningarna börjar kl. 8:30 och dagarna avslutas kl. 16.15 förutom på fredagen då veckan avslutas kl. 12.

Veckans föreläsningar

 • Introduktion kognition och demens
 • Utredning Kognitiv testning
 • Fysioterapeutens och arbetsterapeutens roll
 • Alzheimers sjukdom och behandling
 • Vaskulär demens och behandling
 • Anhörigskap
 • Etiska frågeställningar
 • Social utredning och ställföreträdarskap
 • Depression
 • Lewy Body demens och behandling
 • Frontotemporal demens och behandling
 • Demenssjukdom i ett mångkulturellt samhälle
 • Att kommunicera genom tolk
 • Konfusion Personcentrerad vård
 • Demenssjukdom hos yngre personer
 • Existensiell hälsa
 • Forskning kring demenssjukdomar 
 • Kommunikation vid demens 
 • Case-seminarium

Schemat är preliminärt, mindre ändringar kan förekomma

Kunskapscentrum demenssjukdomar är en regional verksamhet med ett regionalt uppdrag. Våra utbildningar vänder sig till personal i Skåne, men också till personal utanför Skåne. Dock tas en extra avgift för personal utanför Skåne. Personal utanför Skåne sätts upp på reservlista och blir kontaktade efter att anmälningstiden har gått ut cirka 1 månad innan utbildningstillfället och får delta i mån av plats.