Veckoutbildning demenssjukdomar och kognition nivå 2

Kursen erbjuder en heltäckande och inspirerande vecka med olika infallsvinklar gentemot kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar.

Du får en introduktion i kognition, en överblick över de vanligare diagnoserna samt hur de utreds och behandlas. Därtill belyses bland annat forskning, etik, migration, kognitiva tester samt hjälpmedel. Veckan avslutas med ett mycket uppskattat case-seminarium. Föreläsarna består bland annat av läkare, psykologer, kuratorer, sjuksköterskor och arbetsterapeuter från Minneskliniken Malmö.

Denna utbildning riktas till all personal som möter personer med kognitiv sjukdom, men veckan startar upp i två nivåer, där schemat är detsamma. På nivå 1 hålls flertalet föreläsningar av sjuksköterskor och på nivå 2 hålls flertalet föreläsningar av läkare. Vi tror att nivå 1 skulle kunna passa dig som är undersköterska och nivå 2 skulle kunna passa dig som är sjuksköterska eller läkare, men det står dig fritt att välja själv.

25 platser, frukost, lunch samt eftermiddagsfika ingår.

Målgrupp
Personal som arbetar med kognitiva sjukdomar

Kostnad
1 500 kr exklusive moms för personal i Skåne
12 000 kr exklusive moms för personal utanför Skåne

Veckans föreläsningar:
Introduktion kognition och demens
Utredning Kognitiv testning
Fysioterapeutens och arbetsterapeutens roll
Alzheimers sjukdom och behandling
Vaskulär demens och behandling
Anhörigskap
Etiska frågeställningar
Social utredning och ställföreträdarskap
Depression
Lewy Body demens och behandling
Frontotemporal demens och behandling
Demenssjukdom i ett mångkulturellt samhälle
Att kommunicera genom tolk
Konfusion Personcentrerad vård
Demenssjukdom hos yngre personer
Existensiell hälsa
Forskning kring demenssjukdomar 
Kommunikation vid demens 
Case-seminarium
(Schemat är preliminärt, mindre ändringar kan förekomma)

Veckan inleds med frukostmingel kl. 9 på måndagen. Övriga dagar börjar dagen kl. 08:30. Dagarnas avslut är kl. 16 alla dagar förutom fredagen där kursen avslutas kl 12 med gemensam lunch.

Kunskapscentrum demenssjukdomar är en regional verksamhet med ett regionalt uppdrag. Våra utbildningar vänder sig till personal i Skåne, men också till personal utanför Skåne. Dock tas en extra avgift för personal utanför Skåne. Personal utanför Skåne sätts upp på reservlista och blir kontaktade efter att anmälningstiden har gått ut cirka 1 månad innan utbildningstillfället och får delta i mån av plats.