Välkommen till Tobaksfria dagen 31 maj!

Tillsammans med WHO Collaborating Centre i Malmö så bjuder Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention in till en eftermiddag i syfte att ge fördjupad kunskap och belysa nyheter och pågående aktiviteter inom tobaksområdet.

Årets tema är ”tobak och hjärt-kärlsjukdom” och seminariet syftar bl.a. till att informera och sprida kunskap om sambandet mellan tobaksbruk och hjärt-kärlsjukdom och möjligheten att reducera risken genom tobaksstopp. Under eftermiddagen lär vi oss också mer om ett nytt rökstoppsprojekt, levnadsvanor inför operation, aktuell statistik inom tobaksområdet, Länsstyrelsens och kommunernas pågående tobaksarbete, Tobacco Endgame, nationella ANDT-strategin, ny tobakslagstiftning i Sverige, Miljöförvaltningen i Malmös insatser gällande rökning av vattenpipa m.m..

En fullspäckad eftermiddag som i första hand vänder sig till dig som i någon form arbetar med tobak (i patientkontakt, strategiskt arbete, folkhälsofrågor, tobaksprevention osv.).

Fika ingår. Varmt välkommen med din anmälan!

Preliminärt program (pdf)

Fullständigt program presenteras inom kort.