Välkommen till Tobaksfria dagen 29 maj 2019!

Tillsammans med WHO Collaborating Centre i Malmö bjuder Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention in till en eftermiddag i syfte att ge fördjupad kunskap och belysa nyheter och pågående aktiviteter inom tobaksområdet.

Årets tema för internationella Tobaksfria dagen är ”tobak och lunghälsa”, dock så kommer vårt program att ha ett bredare fokus på tobaksfrågan och pågående projekt. Under eftermiddagen kommer vi bland annat att lära oss mer om Länsstyrelsen, Tandvården och kommunernas pågående tobaksarbete, det nationella rökstoppsprojektet, aktuell statistik inom tobaksområdet och Miljöförvaltningen i Malmös insatser gällande rökning osv.

En fullspäckad eftermiddag som i första hand vänder sig till dig som i någon form arbetar med tobak (i patientkontakt, strategiskt arbete, folkhälsofrågor, tobaksprevention osv.).

Program Tobaksfria dagen 29 maj 2019

Föreläsningsdag: 29 maj kl. 13:00- 16:15 (obs ny tid!)
Plats: Jubileumsaulan, Malmö

Eftermiddagen är kostnadsfri och fika ingår!

Varmt välkommen med din anmälan