Utredning, diagnostik och behandling av personer med kognitiv svikt/demenssjukdom

Kunskapscentrum demenssjukdomar erbjuder två olika utbildningstillfällen riktade specifikt mot vårdcentraler i Skåne.

Syftet är att bidra med verktyg, kunskap och inspiration för att möjliggöra ett arbetssätt utifrån de nationella styrdokumenten: Vård och omsorg vid demenssjukdom, Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp – Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom samt Ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom.

  1. Utredning, diagnostik och behandling av personer med kognitiv svikt/demenssjukdom - 1 juni (del 1) FULLSATT
  2. Kognitiv testning och strukturerat arbetssätt runt personer med kognitiv svikt/demenssjukdom - 16 juni (del 2)
    länk till anmälan del 2

Kurserna är fristående. Vill du gå båda utbildningarna så görs anmälan separat till varje utbildningstillfälle.

Del 1 - den  1 juni kl. 8:30-16, Utredning, diagnostik och behandling av personer med kognitiv svikt/demenssjukdom

En utbildningsdag om bakomliggande patologier, diagnostiska kriterier, tolkning av utredningsresultat och demensspecifik läkemedelsbehandling. Fokus ligger på den diagnostiska beslutsprocess som utredningsansvarig läkare utför och kopplas även till patientfall.

Målgrupp

Läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller andra professioner som är delaktiga i den kognitiva utredningen på vårdcentralen.

Föreläsare

Elisabet Londos, Överläkare, Professor
Erik Stomrud, Specialist i allmänmedicin, Medicine doktor
Annsofie Svensson, leg sjuksköterska, vårdutvecklare

Antal platser: 24
Kostnadsfritt. Uteblivet deltagande debiteras med 500 kr exklusive moms. Frukost, lunch och eftermiddagsfika ingår.

Kunskapscentrum demenssjukdomar är en regional verksamhet med ett regionalt uppdrag. Våra utbildningar vänder sig till personal i Skåne, men också till personal utanför Skåne. Dock tas en extra avgift för personal utanför Skåne. Personal utanför Skåne sätts upp på reservlista och blir kontaktade efter att anmälningstiden har gått ut och får delta i mån av plats.